داستانک زیبای زن زرنگ و قورباغه سحرآمیز

زن زرنگ و قورباغه سحرآمیز

داستانک زیبای زن زرنگ و قورباغه سحرآمیز – روزي خانمي در حال بازي گلف بود که توپش تو جنگل افتاد. او دنبال توپ رفت و ديد که يک قورباغه در تله گير کرده است. قورباغه ...

داستانک زیبای زن زرنگ و قورباغه سحرآمیز
زن زرنگ و قورباغه سحرآمیز– روزي خانمي در حال بازي گلف بود که توپش تو جنگل افتاد. او دنبال توپ رفت و ديد که يک قورباغه در تله گير کرده است. قورباغه به او گفت : اگر مرا از اين تله آزاد کني سه آرزوي تو را برآورده مي کنم . زن قورباغه را آزاد کرد و قورباغه گفت: “متشکرم ولي من يادم رفت بگويم شرايطي براي آرزوهايت هست؛ هر آرزويي داشته باشي شوهرت ۱۰ برابر آن را مي گيرد. زن گفت: اشکال ندارد!

زن براي اولين آرزويش مي خواست که زيباترين زن دنيا شود! قورباغه اخطار داد که شما متوجه هستيد با اين آرزو شوهر شما نيز جذاب ترين مرد دنيا مي شود. زن جواب داد: اشکالي ندارد؛ من زيباترين زن جهان خواهم شد و او فقط به من نگاه مي کند! بنابراين اجي مجي و او زيباترين زن جهان شد!

براي آرزوي دوم خود، زن مي خواست که ثروتمندترين زن جهان باشد! قورباغه گفت: اين طوري شوهرت ثروتمندترين مرد جهان خواهد شد و او ۱۰ برابر از تو ثروتمندتر مي شود. زن گفت: اشکالي ندارد! چون هرچه من دارم مال اوست و هرچه او دارد مال من است بنابراين اجي مجي او ثروتمندترين زن جهان شد!
سپس قورباغه از آرزوي سوم زن سوال کرد و او جواب داد: من دوست دارم که يک سکته قلبي خفيف بگيرم و شوهرم!!!

5/ 4٫50

افتضاحبدخوبعالیبی نظیر
(2 رای)

مطلب مفیدی بود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.