تمديد زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۲

حسین توکلی - سازمان سنجش

اطلاعیه دوم سنجش، تمديد زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۲ پيرو اطلاعيه مورخ ۲۴/۲/۹۲ بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ مجاز ...

حسین توکلی - سازمان سنجشاطلاعیه دوم سنجش، تمديد زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۲
پيرو اطلاعيه مورخ ۲۴/۲/۹۲ بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ مجاز به انتخاب رشته گرديده اند، مي رساند با توجه به اعلام رشته محل هاي جديد تحصيلي و همچنين اصلاحات اعلام شده درخصوص برخي از رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون فوق الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشته محل هاي انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا روز دوشنبه مورخ ۳۰/۲/۹۲ نسبت به ثبت اولويت هاي انتخابي خود اقدام نمايند.
لذا ضمن تمدید مهلت انتخاب رشته تا پایان روز دوشنبه مورخ ۳۰/۲/۹۲ متقاضيان می توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل هاي تحصيلي و اطلاعيه هاي مربوط نسبت به ثبت كدرشته محل هاي مورد نظر حداكثر تا پايان روز مذکور منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده اند، در صورت تمايل با توجه به مندرجات اطلاعيه هاي مذكور، مي توانند نسبت به ويرايش رشته هاي انتخابي خود تا تاريخ ۳۱/۲/۹۲  اقدام نمايند.

الف) اصلاحيات برخي شرايط و ضوابط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي:
۱) مؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا ـ گرمسار: آدرس: گرمسار، ميدان انقلاب، نبش بلوار دانشگاه.     تلفن: ۴۲۳۵۱۵۸-۴۲۳۵۷۴۷  دورنگار: ۴۲۳۵۴۹۱-۰۲۳۲

ب) اصلاحيات برخي رشته ها در دفترچه راهنما:
مشاهده صفحه اصلی خبر و اصلاحیات سازمان سنجش

5/ 5٫00

افتضاحبدخوبعالیبی نظیر
(1 رای)

مطلب مفیدی بود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.