قیمت انواع خودرو در سال ۹۳ + جدول

2014-03-31_191109

اولین قیمت منتشر شده از انواع خودروهای داخلی در بازار و کارخانه سال ۱۳۹۳ سایپا     نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )     ۱۵۱ SL ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ...

اولین قیمت منتشر شده از انواع خودروهای داخلی در بازار و کارخانه سال ۱۳۹۳

سایپا

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

۱۵۱ SL

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۱۳۲ SE

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۱۳۲ LE

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۶۶,۰۰۰

۱۳۲ EX

۱۸,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۵۷,۰۰۰

۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۹۰۰,۰۰۰

۱۳۲ SX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۷۰,۰۰۰

۱۳۲ SL

۱۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۸۷۹,۰۰۰

۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

۱۴۱ EX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۸۰,۰۰۰

۱۴۱ LE

۱۴۱ SX

۱۶,۹۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۰۱,۰۰۰

۱۴۱ SE

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۸,۰۰۰

۱۱۱ SE

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۴۹۳,۰۰۰

۱۱۱ EX

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۴۳,۰۰۰

۱۱۱ LE

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۱۱ SX

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

۱۵,۵۵۶,۰۰۰

۱۱۱ SL

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۶۴,۰۰۰

SL 131

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۶۲,۰۰۰

SL 131 گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۹,۰۰۰

SX 131

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۵۵,۰۰۰

SE 131

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۱۷,۴۹۲,۰۰۰

SE 131 گازسوز

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

۱۸,۹۹۲,۰۰۰

LE 131

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۹,۰۰۰

LE 131 گازسوز

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۴۰,۰۰۰

EX 131

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۴۲,۰۰۰

EX 131 گازسوز

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

TL 131

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

TL 131 گازسوز

۱۹,۴۰۰,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۴,۹۰۰,۰۰۰

تیبا LX

۲۱,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۵۱۰,۰۰۰

تیبا EX

۲۱,۴۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۳,۳۰۰,۰۰۰

۲۰,۹۶۰,۰۰۰

تیبا هاچ بک SX

ناموجود

وانت زامیاد ۲۴

۲۴,۸۰۰,۰۰۰

۲۲,۸۸۰,۰۰۰

وانت زامیاد ۲۴ گازسوز

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد ۲۴ دیزل

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۲۲۵,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۴۲۰,۰۰۰

سیتروئن زانتیا

سیتروئن C5

ناموجود

اس ۳۰۰

ناموجود

۶۹,۹۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

کولیوس تیپ ۵

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰

کولیوس تیپ ۶

۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

نیسان تینا HIGH

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

نیسان قشقایی HIGH

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۶,۵۸۹,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۹۲,۴۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۹,۵۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۷۰,۲۰۰,۰۰۰

۶۴,۷۷۶,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۸,۱۰۰,۰۰۰

۳۵,۹۵۷,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۹,۱۰۰,۰۰۰

۳۷,۹۹۴,۰۰۰

پیکاپ تک کابین

۸۴,۵۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین DX یورو ۴

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۶,۴۵۷,۰۰۰

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

ناموجود

۶۵,۰۷۲,۰۰۰

ایران خودرو

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

وانت باردو . یورو ۴

۱۲,۷۵۰,۰۰۰

۱۲,۷۶۹,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

سمند SE یورو ۴

۲۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۳,۵۸۷,۰۰۰

سمند LX

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۹,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۹,۳۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۲۸,۴۳۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۱,۸۰۰,۰۰۰

۲۹,۸۶۵,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۴,۸۰۰,۰۰۰

۳۰,۴۶۷,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

ناموجود

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

ناموجود

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۸,۶۰۰,۰۰۰

۲۵,۱۴۷,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۳۱,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۳۰,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۰۷۷,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۶۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۹۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۳۷,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۷,۷۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۹,۷۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX . موتور XUM

۴۱,۹۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸

۴۵,۹۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۷,۳۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۸,۸۰۰,۰۰۰

۳۴,۶۰۵,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

ناموجود

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

ناموجود

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۸,۳۰۰,۰۰۰

۳۵,۱۰۹,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

ناموجود

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

ناموجود

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

ناموجود

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۹۰۰,۰۰۰

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۲,۸۰۰,۰۰۰

۳۰,۷۵۶,۰۰۰

رنو تندر E1

۳۳,۸۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۳۱۳,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

ناموجود

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۴۱,۸۵۲,۰۰۰

وانت دیزل – فوتون

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۳۸۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

کرمان خودرو

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

هیوندای آوانته اتوماتیک

ناموجود

هیوندای آوانته معمولی

ناموجود

هیوندای ورنا اتوماتیک

ناموجود

هیوندای ورنا معمولی

ناموجود

لیفان ۵۲۰ آی

ناموجود

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

ناموجود

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۵,۱۰۰,۰۰۰

۴۲,۰۵۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۸,۹۰۰,۰۰۰

۴۷,۳۰۰,۰۰۰

جک J5 اتوماتیک

۶۴,۵۰۰,۰۰۰

۵۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۳,۵۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

لوبو

ناموجود

گروه بهمن

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۶۶۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۶۶۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۴,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۵,۱۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۸,۷۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

بسترون . آسا B50

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۶,۵۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۶,۳۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۷,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

MVM 110 چهار سیلندر

۲۱,۲۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۲۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۹,۸۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳۷,۸۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۲,۳۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

راین

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

ولیکس C30 دنده ای . با سانروف

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس C30 اتوماتیک

۵۴,۶۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

مرتب خودرو

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

گک گونو – G5

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

گک گونو – GX5

ناموجود

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۱,۵۰۰,۰۰۰

ون MPX

هرور

کاکی ۵

ناموجود

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

دیار خودرو

 

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

 

 

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۴,۵۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هاوال M4

به زودی

هاوال H6

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سنوا

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

سابرینا E150 صندوق دار

۵۷,۲۰۰,۰۰۰

۵۷,۹۰۰,۰۰۰

سابرینا E150 هاچ بک

۵۹,۲۰۰,۰۰۰

۵۸,۴۰۰,۰۰۰

 

 

5/ 5٫00

افتضاحبدخوبعالیبی نظیر
(1 رای)

مطلب مفیدی بود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.