قیمت پراید + جدول قیمت جدید محصولات سایپا

2014-05-03_121822

قیمت جدید کارخانه و بازار محصولات سایپا شامل پراید ۱۱۱ ۱۳۱ ۱۴۱ ۱۵۱ و تیبا EX … مدل خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تیبا EX ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ۰ تیبا LE ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰ تیبا SX ...

قیمت جدید کارخانه و بازار محصولات سایپا شامل پراید ۱۱۱ ۱۳۱ ۱۴۱ ۱۵۱ و تیبا EX …

مدل خودرو

قیمت بازار
(تومان)

قیمت نمایندگی
(تومان)

تیبا EX

۲۵,۳۰۰,۰۰۰

۰

تیبا LE

۲۳,۳۰۰,۰۰۰

۰

تیبا SX

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

۲۲,۳۵۰,۰۰۰

تیبا دو گانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۸۵۰,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ EX

۲۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۸,۵۵۶,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ LE

۱۹,۷۰۰,۰۰۰

۱۸,۰۶۴,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ SE

۲۲,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۸۱۰,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ SL

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۴,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ SX

۱۹,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۷۵۶,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ EX

۲۰,۷۰۰,۰۰۰

۱۸,۰۵۵,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ LE

۲۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۷۶۲,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ SE

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۵۰۵,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز

۲۲,۶۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۵,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ SL

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۹۶۲,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ SX

۱۹,۶۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۵۵,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ گاز سوز LE

۲۱,۶۰۰,۰۰۰

۱۹,۲۶۲,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ EX

۱۸,۷۰۰,۰۰۰

۱۸,۳۷۰,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ LE

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۸۹,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ SL

۱۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۷۹,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ SX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۷۰,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ دوگانه

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۷۹,۰۰۰

سایپا ۱۴۱ EX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۰۱,۰۰۰

سایپا ۱۴۱ SE

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۷,۹۵۱,۰۰۰

سایپا ۱۴۱ SL

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۲۰۸,۰۰۰

سایپا ۱۴۱ SX

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۰۱,۰۰۰

سایپا ۱۵۱

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۶۱۵,۰۰۰

سایپا S300

۷۸,۴۰۰,۰۰۰

۶۹,۹۰۰,۰۰۰

:: شبکه اینترفر

5/ 5٫00

افتضاحبدخوبعالیبی نظیر
(1 رای)

مطلب مفیدی بود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.