شکست والیبال ایران برابر فرانسه با نتیجه ۳-۲ / جزئیات

volleyball iran france fivb 2014 details

شکست تیم والیبال کشورمان در دیدار با فرانسه موجب شد تا از صعود به نیمه نهایی باز بماند. ملی پوشان والیبال ایران در دومین و آخرین دیدار از مرحله سوم مسابقات قهرمانی جهان برابر فرانسه ...

شکست تیم والیبال کشورمان در دیدار با فرانسه موجب شد تا از صعود به نیمه نهایی باز بماند.

ملی پوشان والیبال ایران در دومین و آخرین دیدار از مرحله سوم مسابقات قهرمانی جهان برابر فرانسه به میدان رفتند و با قبول شکست ۳ بر ۲ از راه‌یابی به مرحله نیمه نهایی بازماندند. فرانسه ست‌های اول، دوم و پنجم را از آن خود کرد و ایران ست‌های سوم و چهارم را به سود خود به پایان برد.

ایران برای صعود به دور بعد نیاز داشت بدون واگذار کردن ست و با اختلاف ۱۸ امتیاز در مجموع فرانسه را شکست دهد. کاری که با توجه به شکست ۳ بر یک در دور نخست از همان ابتدا نشدنی به نظر می‌رسید.

ترکیب ایران:
سعید معروف، فرهاد ظریف، فرهاد قائمی، سید محمد موسوی، امیر غفورُ مجتبی میرزاجانپور و آرمین تشکری

گزارش بازی:

۲۲:۵۶  مجتبی میرزاجانپور نخستین امتیاز این ست و این بازی را به نام ایران ثبت می‌کند.
۲۲:۵۷  توپ غفور با برخورد به دست مدافعان فرانسه به بیرون می رود تا ایران ۲-۱ پیش بیفتد.
۲۲:۵۹  بازیکن فرانسه موقعیت حمله را از دست می‌دهد تا دو تیم در امتیاز پنج برابر شوند.
۲۳:۰۱  دفاع روی تور عالی از سعید معروف امتیاز ششم را برای ایران به همراه دارد.
۲۳:۰۳  اولین وقت استراحت فنی بازی در امتیاز ۸-۷ به سود فرانسه اعلام شد.
۲۳:۰۴  دفاع روی تور امیرغفور دو تیم را در امتیاز هشت برابر می‌کند.
۲۳:۰۶  بعد از چند امتیازی که فرانسوی‌ها کسب کردند کواچ در امتیاز ۱۱-۸ تقاضای وقت استراحت کرد.
۲۳:۰۸  توپ فرانسوی‌ها به بیرون می‌رود تا ایران صاحب دهمین امتیاز شود. ایران  ۱۰ – ۱۲  فرانسه
۲۳:۱۰  امیر غفور با یک آبشار قدرتی دوازدهمین امتیاز را برای ایران کسب می‌کند. ایران  ۱۲ – ۱۳  فرانسه
۲۳:۱۱  یک کار سرعتی عالی از موسوی و امتیاز سیزدهم برای ایران.
۲۳:۱۱  روی یک سرویس عالی از موسوی ایران ۱۵-۱۴ پیش افتاد.
۲۳:۱۲  وقت استراحت دوم ست نخست در امتیاز ۱۶-۱۵ برای ایران اعلام شد.
۲۳:۱۵  مجتبی میرزاجانپور دو تیم را در امتیاز هفده برابر می‌کند.
۲۳:۱۶  مجتبی میرزاجانپور موقعیت حمله را از دست می‌دهد تا در امتیاز ۱۹-۱۷ به سود فرانسه کواچ تقاضای وقت استراحت کند.
۲۳:۲۱  فرانسوی‌ها ست اول را ۲۵-۲۰ به سود خود به پایان بردند.

ست دوم
۲۳:۲۶  با از دست دادن شانس صعود کواچ در ست دوم به بازیکنان ذخیره تیم نظیر فیاضی، عبادی‌پور، مهدوی و غلامی بازی داد.
۲۳:۳۰  پوریا فیاضی با یک جای خالی چهارمین امتیاز را برای ایران کسب می‌کند. ایران  ۴ – ۵  فرانسه
۲۳:۳۱  شهرام محمودی ایران را ۶-۵ پیش می‌اندازد.
۲۳:۳۲  عادل غلامی روی یک کار سرعتی ایران را ۸-۷ پیش می‌اندازد.
۲۳:۳۲  وقت استراحت فنی ست دوم اعلام می‌شود.
۲۳:۳۶  پوریا فیاضی و امتیاز دهم برای ایران.
۲۳:۳۷  شهرام محمودی و امتیاز یازدهم برای ما. ایران  ۱۱ – ۱۰  فرانسه
۲۳:۴۱  وقت استراحت فنی دوم در امتیاز ۱۶-۱۴ به سود فرانسه اعلام می‌شود.
۲۳:۴۲  مهدی مهدوی با یک سرویس زیبا دو تیم را در امتیاز شانزده برابر می‌کند.
۲۳:۴۶  در امتیاز ۲۰-۱۸ به سود فرانسه کواچ تقاضای وقت استراحت می‌کند.
۲۳:۵۳  فرانسوی‌ها ست دوم را هم ۲۵-۲۳ به سود خود به پایان می‌برند.

ست سوم
۰۰:۰۷  میلاد عبادی‌پور سومین امتیاز ایران را در ست سوم کسب می‌کند تا نتیجه بازی در لحظات ابتدایی سوم ۳-۴ به سود فرانسه شود.
۰۰:۰۸  پوریا فیاضی ایران را صاحب چهارمین امتیاز می‌کند. ایران  ۴ – ۶  فرانسه
۰۰:۱۰  شهرام محموی موقعیت حمله را از دست می‌دهد تا نتیجه بازی ۸-۵ به سود فرانسه شود.
۰۰:۱۰  وقت استراحت فنی اول ست سوم اعلام می‌شود.
۰۰:۱۵  با برتری ۱۳-۱۰ ایران در ست سوم سرمربی فرانسه تقاضای وقت استراحت می‌کند.
۰۰:۱۸  فرانسوی‌ها اتلاف امتیاز را جبران می‌کنند تا دو تیم در امتیاز ۱۳ برابر شوند.
۰۰:۲۱  در حالی که دو تیم در امتیاز پانزده برابر بودند مهدوی با یک جای خالی زیبا ایران را به امتیاز شانزدهم می‌رساند.
۰۰:۲۱  وقت استراحت فنی دوم ست سوم اعلام می‌شود.
۰۰:۲۴  یک کار سرعتی خوب میان مهدوی و غلامی و امتیاز نوزدهم برای ایران.
۰۰:۲۴  یک پوئن سرویس عالی از مهدوی و برتری ۲۰-۱۸ برای ایران.
۰۰:۲۷  شهرام محمودی با یک آبشار دیدنی ما را به امتیاز ۲۲ می‌رساند.
۰۰:۲۹  ست سوم این بازی را ایران  ۲۵-۲۲ به سود خود به پایان برد.

ست چهارم
۰۰:۳۲  پوریا فیاضی اولین امتیاز ست چهارم را برای ایران کسب می‌کند تا دو تیم در امتیاز یک برابر شوند.
۰۰:۳۵  در چند رفت و برگشت نهایتا محمودی امتیاز سوم را برای ایران کسب می‌کند. ایران  ۳ – ۲  فرانسه
۰۰:۳۷  آرمین تشکری با یک جای الی الی چهارمین امتیاز را برای ما کسب می‌کند. ایران  ۴ – ۳  فرانسه
۰۰:۴۱  وقت استراحت فنی اول ست چهارم در امتیاز ۸-۶ به سود ایران اعلام می‌شود.
۰۰:۴۳  عبادی‌پور و امتیاز دهم برای ایران. ایران  ۱۰ – ۶  فرانسه
۰۰:۴۴  سرمربی فرانسه در امتیاز ۱۱-۶ به سود ایران تقاضای وقت استراحت کرد.
۰۰:۴۶  شهرام محمودی بعد از چند تلاش پیاپی امتیاز دوازهم را برای  ایران کسب می‌کند. ایران  ۱۲ – ۷ فرانسه
۰۰:۴۹  مهدوی با یک دفاع روی تور عالی ایران را به امتیاز شانزدهم می‌رساند.
۰۰:۴۹  وقت استراحت فنی دوم بازی در امتیاز ۱۶-۹ به سود ایران اعلام می‌شود.
۰۰:۵۱  آرمین تشکری و امتیاز هفدهم برای ایران. ایران  ۱۷ – ۱۱  فرانسه
۰۰:۵۳  در امتیاز ۱۷-۱۴ به سود ایران کواچ تقاضای وقت استراحت کرد.
۰۰:۵۶  میلاد عبادی‌پور بیست و یکمین امتیاز را برای ایران کسب می‌کند. ایران  ۲۱ – ۱۵  فرانسه
۱:۰۰  ست چهارم را ایران ۲۵-۱۹ به سود خود به پایان برد تا بازی به ست پنجم کشیده شد.

ست پنجم
۰۱:۰۵  میلاد عبادی‌پور اولین امتیاز ست پنجم را برای ایران کسب می‌کند. ایران  ۱ – ۲  فرانسه
۰۱:۰۶  شهرام محمودی و امتیاز دوم برای ایران. ایران  ۲ – ۳  فرانسه
۰۱:۰۷  بازهم شهرام محمودی برای ایران امتیاز آوری می‌کند تا نتیجه بازی ۴-۳ به سود فرانسه شود.
۰۱:۱۰  در امتیاز ۸-۵ به سود فرانسه دو تیم زمین بازی را عوض می‌کنند.
۰۱:۱۱  در امتیاز ۹-۵ به سود فرانسه کواچ تقاضای وقت استراحت می کند.
۰۱:۱۳  بار دیگر در امتیاز ۱۱-۶ به سود فرانسه کواچ تقاضای وقت استراحت می‌کند.
۰۱:۱۵  عادل غلامی هشتمین امتیاز این ست را برای ما کسب می‌کند. ایران  ۸ – ۱۳  فرانسه
۰۱:۱۸  سرویس محمودی به تور برخورد می‌کند تا فرانسه این ست را ۱۵-۹ از آن خود می‌کند.

:: خبر اینترفر – تابناک

5/ 0٫00

افتضاحبدخوبعالیبی نظیر
(0 رای)

مطلب مفیدی بود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.