پروفسور مجید سمیعی / زندگینامه نخبگان ایرانی

Professor Majid Samii

پروفسور مجید سمیعی (Iran’s elite , Professor Majid Samii) پروفسور مجید سمیعی (Prof. Majid Samii) در مرداد ماه سال ۱۳۱۶در شهرستان رشت دیده به جهان گشود ؛ تخصص وی در جراحی مغز و اعصاب بوده ...

پروفسور مجید سمیعی (Iran’s elite , Professor Majid Samii)

Professor Majid Samii مجید سمیعیپروفسور مجید سمیعی (Prof. Majid Samii) در مرداد ماه سال ۱۳۱۶در شهرستان رشت دیده به جهان گشود ؛ تخصص وی در جراحی مغز و اعصاب بوده و یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب و بنیانگذار رشته جراحی قاعده جمجمه در جهان است.

پروفسور سمیعی ایجاد کننده زیر شاخه از جراحی مغز ، به نام جراحی قاعده مغز است و در زمینه جراحی میکروسکوپی مغز ابداع کننده روشهای تازه و بی نظیری بوده است .وی مدتها ریاست مجمع جهانی جراحان مغز و اعصاب جهان را داشته ، محل کار او در حال حاضر در هانوفر آلمان و در انستیتوی بین المللی دانش نورولوژی یا INI است . در این موسسه پیچیده ترین جراحی های مغز انجام می شود .ساختمان این انستیتو از لحاظ معماری ، شاهکار محسوب می شود ، چرا که به پیشنهاد دکتر سمیعی آرشیتکت ها آن را به شکل مغز انسان ساخته اند . پروفسور سمیعی یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب و بنیانگذار رشته جراحی قاعده جمجمه در جهان است .

کتب تالیف شده :

Pneumoenzephalo-Tomographie
Aspects Modicales de la Chirurgie des Nerfs Periphriques
The Cranial Nerves
Traumatology of the Skuall Base
Surgery in around the Brain Str
M and the Third Ventricle
Scull Base Surgery
Nerve Lesions Modeme Verfahren der Rekonstruktion von
knochenstrukturen Gefab-und Nervennaht sowie Peripheral
Proceeding of the 1 international Skull Base Congress
Surgery of the Sellar Region and Paranasal Sinuses
Surgry of Skull Base Meningiomas
Surgery of the Clivus

پرفسور مجید سمیعی چهره ماندگارسال ۱۳۸۵ که روز ۲۲آبان ماه معرفی شد از استادان برجسته جهانی است که شرح حال ایشان در پی می آید :
پروفسور مجید سمیعی در مرداد ماه سال ۱۳۱۶در شهرستان رشت در خانواده ای فرهنگی چشم به جهان گشود وی پس از اتمام دوران متوسطه در کشور در سال ۱۳۳۵برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کرد ودر آلمان غربی ساکن شد وتوانست در رشته بیولوژی وپزشکی در دانشگاه به تحصیل مشغول شود وادامه تحصیل وتخصصش را در رشته جراحی مغز و اعصاب تحت نظر پروفسور کورت شورمن تکمیل واعتلاء بخشد وسرانجام در سال ۱۳۴۹دراین رشته حائزشد .

زندگینامه پروفسور مجید سمیعی professor majid samii

اودر سال ۱۳۵۱به درجه پروفسوری جراحی مغز واعصاب نایل شد واز آن جا که جراحی مغز به دلیل فوق العاده پیچیده بودن آن وارتباط با اعصاب حسی و حرکتی در سایر اندام ها به خصوص صورت تاثیرداشت و انجام عمل جراحی نیز با عوارضی همراه بوده همین عامل موجب شده تا او برای رفع این نقیصه و بخشیدن زندگی سالم و کاهش آلام ورنج همنوعانش دست به مطالعات گسترده ای در خصوص ساختار پیچیده مغز بزند تا بلکه روشی بیابد تا هم عوارض عمل جراحی پس از مغز کاهش یابد وبه صفر برسد وهم این که انسان ها به زندگی توام با سلامت باز گردند .
داستان چنین رقم خورد که توانست در پی سلسله مطالعات و تحقیقات علمی ، نخستین جراحی میکروسکوپی مغز را در سال ۱۳۵۶در دنیا ابداع و به سرانجام برساند و پشت بند آن هم وی اولین پزشکی بود که توانست عمل جراحی قاعده جمجمه را در دنیا ابداع کند ، که مورد توجه جراحان تراز اول دنیا قرار گیرد .

عطش پروفسور به خدمت وصفتی هم چون خورشید واقیانوس داشتن موجب شد تا در وگهر های دانش و تجربه خویش را درقالب برگزاری ها ی دوره های آموزشی به دیگر جراحان دنیا انتقال دهد .

Professor Majid Samii مجید سمیعیبرای ایرانیان دنیا همین بس که با همت پروفسور سمیعی امروزه در تمام کشور های جهان انجمنی تحت عنوان جراحان قاعده جمجمه با ۱۲۰۰جراح حاذق تشکیل شده که هر سال در قالب کنگره علمی ، جراحی قاعده جمجمه مغز از طریق ویدئو پروژکشن به شاهد آخرین دستاوردهای علمی جراحی پروفسورهستند و با استفاده از دوربین های مدار بسته به صورت مستقیم عمل جراحی وی را مشاهده و باتکنیک های جدید پزشکی و آموزشی می بینند .
پروفسور سمیعی که دردهه ۱۳۵۰تصمیم گرفت تخصصی ترین بیمارستان جراحی مغز را در شهر هانوفر آلمان که معماری آن شبیه مغز انسان است را تامین کند و خوشبختانه در این کار هم موفق شد .پروفسور سمیعی در سال ۱۳۶۷کرسی جراحی مغز واعصاب هانوفر آلمان را پذیرفت وهمزمان با عنوان ریاست فدراسیون جهانی انجمن های قاعده جمجمه برگزیده شده در این سال صدراعظم آلمان به پاس خدمات وی د رجراحی مغز واعصاب نشان درجه یک دولت آلمان غربی را به وی اعطا نمود .
پروفسور سمیعی مجموعه ادبیات علمی خودرا تاکنون د رقالب ۱۳ کتاب و بیش از ۲۰۰مقاله علمی منتشر کرده که مهم ترین مرجع برای جراحان مغز واعصاب دنیا به شمار می آید .
پروفسور سمیعی ، در خصوص این که مهم ترین اهدافش از آموزش متخصصان ایرانی چیست گفت :« می خواهم تازه های پزشکی در زمینه مغز واعصاب هر چه سریع تر به کشور عزیزم ایران منتقل شود .»

شده که هر سال در قالب کنگره علمی ، جراحی قاعده جمجمه مغز از طریق ویدئو پروژکشن به شاهد آخرین دستاوردهای علمی جراحی پروفسورهستند و با استفاده از دوربین های مدار بسته به صورت مستقیم عمل جراحی وی را مشاهده و باتکنیک های جدید پزشکی و آموزشی می بینند .
پروفسور سمیعی که دردهه ۱۳۵۰تصمیم گرفت تخصصی ترین بیمارستان جراحی مغز را در شهر هانوفر آلمان که معماری آن شبیه مغز انسان است را تامین کند و خوشبختانه در این کار هم موفق شد .پروفسور سمیعی در سال ۱۳۶۷کرسی جراحی مغز واعصاب هانوفر آلمان را پذیرفت وهمزمان با عنوان ریاست فدراسیون جهانی انجمن های قاعده جمجمه برگزیده شده در این سال صدراعظم آلمان به پاس خدمات وی د رجراحی مغز واعصاب نشان درجه یک دولت آلمان غربی را به وی اعطا نمود .
پروفسور سمیعی مجموعه ادبیات علمی خودرا تاکنون د رقالب ۱۳ کتاب و بیش از ۲۰۰مقاله علمی منتشر کرده که مهم ترین مرجع برای جراحان مغز واعصاب دنیا به شمار می آید .
پروفسور سمیعی ، در خصوص این که مهم ترین اهدافش از آموزش متخصصان ایرانی چیست گفت :« می خواهم تازه های پزشکی در زمینه مغز واعصاب هر چه سریع تر به کشور عزیزم ایران منتقل شود .»

Experience تجارب

neurosurgeon and medical scientist – پروفسور و متخصص مغزواعصاب
Neurosurgical Department Nordstadt Hospital Hannover- دپارتمان مغزواعصاب بیمارستان نورداشت هانوفر
۱۹۷۷ – Present (37 years)Hannover Area, Germany – هانوفر، آلمان

Chairman of Neurosurgical Department Nordstadt Hospital Hannover
Neurosurgical Department Nordstadt Hospital Hannover-
۱۹۷۷ – Present (37 years)ریاست دپارتمان جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان نورداشتات در هانوفر آلمان
Professor of Neurosurgery
Neurosurgical Department, University of Mainz
January 1971 – Present (44 years)Germany

پروفسور جراحی مغز و اعصاب، دپارتمان مغز و اعصاب دانشگاه ماینتز
Chair of Neurosurgery
Hannover School of Medicine (MHH)
April 1988 – December 2003 (15 years 9 months)Hannover Area, Germany

Call for the Chair of Neurosurgery, Hannover School of Medicine (MHH) -Accepted.
پذیرش پیشنهاد ریاست بخش مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی هانوفرآلمان
Chair of Neurosurgery
University of Mainz
December 1987 – April 1988 (5 months)Germany

Call for the Chair of Neurosurgery at University Mainz.
پیشنهاد ریاست دپارتمان نورولوژی دانشگاه ماینتز
Chair of Neurosurgery at University of Leiden
University of Leiden
January 1986 – December 1987 (2 years)Leiden, The Netherlands

Call for the Chair of Neurosurgery at University of Leiden.
پیشنهاد ریاست دپارتمان های جراحی مغز و اعصاب از طرف دانشگاه لایدن هلند
Karolinska Institutet
Olivecrona Lecture
Karolinska Institutet
September 1987 – September 1987 (1 month)Stockholm, Sweden

سخنرانی در انستیتو کارولینسکا، استکهلم، سوئد، سپتامبر ۱۹۸۷
Vice Director
Neurosurgical Department, University of Mainz, Germany
January 1970 – December 1970 (1 year)

معاون دپارتمان جراحی مغز و اعصاب دانشگاه ماینتز،آلمان
Board of Neurosurgery and Associate Professor
Neurosurgical Department, University of Mainz, Germany
January 1970 – December 1970 (1 year)
برد تخصصی اعصاب و دانشیار دپارتمان مغز و اعصاب، دانشگاه ماینتز، آلمان

عضویت در سازمان ها Organizations

Iranian National Academy of Medicine –
Honorary member

عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران
the National Academy of Medical Science,Moscow, Russia
Honorary member

عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی روسیه، مسکو
The Brazilian National Academy of Medicine
Honorary member

عضو افتخاری آکادمی ملی علوم پزشکی برزیل
Romanian Academy of Medical Sciences
Honorary member

عضو افتخاری آکادمی ملی علوم پزشکی رومانی
The Peruvian Academy of Surgery
Honorary member

عضو افتخاری آکادمی جراحی پرو
The Brazilian Society of Skull Base Surgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی قاعده جمجمه برزیل
The International Society of Reconstructive Microsurgery
Founding member

عضو بنیانگذار انجمن بین المللی جراحی پلاستیک میکروسکوپی
Sunderland Society
Founding member

عضو بنیانگذار جامعه ساندرلند
Eurasian Neurosurgical Academy
Founding member

عضو بنیانگذار آکادمی جراحی اعصاب اورآسیا
Argentinian Association of Neurosurgery
Corresponding member

عضو وابسته انجمن جراحی اعصاب آرژانتین
Argentine Society of Neurosciences
Corresponding member

عضو وابسته انجمن علوم اعصاب آرژانتین
Society of Neurological Surgeons USA
Honorary member

عضو افتخاری جامعه جراحان اعصاب ایالات متحده آمریکا
Canadian Neurosurgical Society
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب کانادا
Founding member and1st President of the German Society of Skull Base Surgery
Founding member

عضو بنیانگذار و نخستین رئیس انجمن جراحی قاعده جمجمه آلمان
Neurobionics Foundation Hannover
Founding member and 1st President

, عضو بنیانگذار و نخستین رئیس بنیاد نوروبیونیکز,هانوور
Spanish and Portuguese Society of Neurosurgery
Corresponding member

عضو وابسته انجمن جراحی اعصاب اسپانیا و پرتغال
Uruguay Society of Neurology and Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن نورولوژی و جراحی اعصاب اوروگوئه
Bolivian Neurosurgical Society
Corresponding member

عضو وابسته انجمن جراحی اعصاب بولیوی
American Association of Neurological Surgeons (AANS)
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحان اعصاب آمریکا
Brazilian Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب برزیل
Center for Craniofacial and Skull base Surgery, University Hospital Rotterdam, Holland
Honorary member

عضو افتخاری مرکز جراحی سر و صورت و قاعده جمجمه، بیمارستان دانشگاهی روتردام، هلند
Argentinean Association of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب آرژانتین
Colombian Society of Neurosurgery

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب کلمبیا
Board of Trustees of „EXPO 2000“ World’s Fair
The only medical member

از گروه پزشکی ” EXPO 2000″نها عضو هیأت امنای نمایشگاه جهانی
The Peruvian Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب پرو
Chilean Society of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب، روانپزشکی و نورولوژی شیلی
Hellenic Neurosurgical Society (Greece)
Honorary member

(یونان) Hellenicعضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب
The American Academy of Neurological Surgery
Member

عضو آکادمی جراحی اعصاب آمریکا
Turkish Neurosurgical Society
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب ترکیه
the Western Neurosurgical Society USA
Honorary member

در ایالات متحده آمریکا (Western Neurosurgical Society) عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب غرب
The World Academy of Biomedical Technologies
Member

عضو آکادمی جهانی بیومدیکال تکنولوژی
German Society of otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery
Corresponding member

عضو وابسته انجمن گوش و حلق و بینی وجراحی سر و گردن آلمان
Neurosurgical society of Slovakia
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب اسلوواکی
Hong Kong Neurosurgical Society
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب هنگ کنگ
the Japan Neurosurgical Society
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب ژاپن
The Neurological Society of India
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب هند
Taiwan Neurosurgical Society
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب تایوان
The Italian Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب ایتالیا
Latin American Federation of Neurosurgical Societies
The first honorary member

خستین عضو افتخاری فدراسیون انجمنهای جراحی اعصاب آمریکای لاتین
Central European Neurosurgical Society
The first honorary membe

خستین عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب اروپای مرکزی
International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery
Honorary member

در جراحی نخاع Minimal Interventionعضو افتخاری انجمن بین المللی
The Austrian Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب اتریش
The Polish Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب لهستان
The Society of Nervous System Surgery in Istanbul, Turkey
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی سیستم عصبی در استانبول ترکیه
The Bangladesh Society of Neurosurgeons
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحان اعصاب بنگلادش
The Association of Neurosurgeons of Russia in Moscow, Russia
Honorary member

عضو افتخاری جامعه جراحان اعصاب روسیه در مسکو
Association of Iranian Physician and Dentists in Germany
Honorary member

عضو افتخاری جامعه پزشکان و دندانپزشکان ایرانی مقیم آلمان
The German Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب آلمان
The Czech Neurosurgical Society
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب جمهوری چک
The South Cone Society of Neurological Surgery (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile and Peru)
Honorary member

(آرژانتین، برزیل، اوروگوئه، شیلی و پرو) South Cone عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب
The Neurosurgical Association of Serbia
Honorary member

عضو افتخاری جامعه جراحی اعصاب صربستان
The Bulgarian Society of Neurosurgery
Honorary membership

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب بلغارستان
Argentinian Academy of Neurosurgery
Corresponding member

عضو وابسته آکادمی جراحی اعصاب آرژانتین
Brazilian Society of Neurosurgery
Corresponding member

عضو وابسته انجمن جراحی اعصاب برزیل
Scandinavian Society of Neurosurgery
Corresponding member

عضو وابسته انجمن جراحی اعصاب اسکاندیناوی
The American Academy of Neurological Surgery
Corresponding member

عضو وابسته آکادمی جراحی اعصاب آمریکا
American Society for Reconstructive Microsurgery
Corresponding member

عضو وابسته انجمن جراحی ترمیمی میکروسکوپی آمریکا
Portuguese Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب پرتغال
Romanian Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب رومانی
Argentine Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب آرژانتین
Dutch Society of Skull Base Surgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی قاعده جمجمه هلند
Iranian Society of Neurosurgery
Honorary member

عضو افتخاری انجمن جراحی اعصاب ایران
Spanish Society of Neurosurgery
Honorary member
عضو افتخاری انجمن اعصاب اسپانیا

جوایز و افتخارات Honors & Awards

Federal Republic of Germany Merit Cross First Class Award
May 1988

Federal Republic of Germany Merit Cross First Class Award from the President of the Federal Republic of Germany for the scientific and practical development of neurosurgery and special efforts for the international scientific cooperation in this field.
اهداء نشان افتخار درجه یک دولت فدرال آلمان توسط رئیس جمهور دولت فدرال برای “ارتقای علمی و عملی جراحی اعصاب و تلاش ویژه جهت همکاری علمی بین المللی در این حیطه”می ۱۹۸۸
Award of the Prize of Science of Lower Saxony
October 1988

جایزه علمی ایالت نیدرزاکسن، ۱۰ اکتبر ۱۹۸۸
Traffic Security Award
by Traffic Guard of Lower Saxony
۱۹۹۲

جایزه امنیت ترافیک از طرف گارد ترافیک ایالت نیدرزاکسن، ۱۹۹۲
Award of the Rudolf Frey Prize
December 2000

for extraordinary achievements in the field of pain therapy.
.برای دستاوردهای خارق العاده در زمینه درمان درد، دسامبر ۲۰۰۰ Rudolf Freyجایزه
Awarded by the 3rd International Skull Base Congress
November 2000

Brazil, 7-Nov-2000
۲۰۰۰جایزه ویژه سومین کنگره بین المللی قاعده جمجمه، برزیل، ۷ نوامبر
Award of a Prize by the Brazilian Society of Neurosurgery
June 2002

۱۹-Jun-2002
جایزه ویژه جامعه جراحان مغز و اعصاب برزیل، ۱۹ ژوئن ۲۰۰۲
Award of Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
۲۰۰۳

جایزه کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا، ۲۰۰۳
Paul C. Bucy Award for outstanding contributions to neurosurgical education by the University of Chicago
۲۰۰۳

Paul C. Bucy جایزه
از طرف دانشگاه شیکاگو برای تلاشهای خارق العاده جهت آموزش جراحی مغز و اعصاب
۲۰۰۳، ایالات متحده آمریکا
Awarded the Avicenna Prize by Association of Iranian Physician and Dentists
September 2006

Germany, 2-Sep-2006
جایزه ابن سینا از طرف جامعه پزشکان و دندانپزشکان ایرانی مقیم آلمان، ۲ سپتامبر ۲۰۰۶
Iranian scientific award “Chrehayeh Mandegar“ for medicine
November 2006

Teheran, Iran, 13-Nov-2006
جایزه چهره های ماندگار در شاخه علمی، تهران، ۱۳ نوامبر ۲۰۰۶
Chinese Friendship Award 2007
October 2007

in Beijing, P. R. China, 1-Oct-2007.
جایزه دوستی کشور چین، پکن، ۱ اکتبر ۲۰۰۷
“INC Award” by Instituto de Neurologia de Curitiba
June 2009

Curitiba, Brazil , Jun-2009.
INC جایزه
از طرف انستیتوی جراحی اعصاب کوریتیبا، برزیل، ژوئن ۲۰۰۹
Nominated as the winner of “Leibniz-Ring” award 2013 with Leibniz prize of 15,000 Euro
May 2013

Hannover, Germany, May 2013.
جایزه حلقه لایبنیتز هانوفر در سال ۲۰۱۳ برای طرح آفریقا.مجید سمیعی در طرح آفریقا صد می‌خواهد ۱۰۰ جراح جوان آفریقایی را به آلمان آورده، آنها را آموزش دهد تا پس از بازگشت پزشکان دیگری را برای قاره آفریقا پرورش دهند.
Nominated as the winner of “Golden Neuron Award”
the World Academy of Neurological Surgery (WANS).
July 2013

.جولای ۲۰۱۳ ،(WANS) نامزد دریافت جایزه ” یاخته عصبی طلایی” از انجمن جهانی جراحی اعصاب
Nobel medal
by the professor of neurosurgical department at Karolinska Institute and the member of the nobel prise committee
September 1987

Stockholm, Sweden, 22-Sep-1987.
مدال نوبل از طرف استاد جراحی مغز و اعصاب موسسه کارولینسکا و عضو کمیته داوری جایزه نوبل، استکهلم، سوئد، ۲۲ سپتامبر۱۹۸۷
Obrador Medal
۱۹۸۹

Madrid, Spain.
.مادرید، اسپانیا ۱۹۸۹ Obrador مدال
Jamieson Medal
۱۹۹۱

Australia.
.۱۹۹۱ استرالیا ،Jamieson مدال
Sir Charles Balance Medal
۱۹۹۷

London, England.
.۱۹۹۷لندن، انگلستان Sir Charles Balance مدال
Aristoteles Gold Medal
the University of Thessaloniki
۱۹۹۸

Greece.
.یونان، ۱۹۹۸Thessaloniki از دانشگاه (Aristoteles) مدال طلایی
Decoration in Gold by Traffic Guard of Germany
to celebrate Prof. Samii’s 65th birthday and 25th anniversary as a neurosurgeon
June 2002

Hannover, 19-Jun-2002.
نشان طلایی گارد ترافیک آلمان برای بزرگداشت شصت و پنجمین سالروزتولد پروفسور سمیعی و بیست و پنجمین سال حضور ایشان بعنوان جراح مغز و اعصاب در هانوورآلمان، ۱۹ ژوئن۲۰۰۲
Medal of Recognition of the Polish Society of Neurosurgery
October 2004

by the occasion of 50 years Anniversary of the society in Krakow, Poland, 21-Oct-2004.
مدال افتخار انجمن جراحان مغز و اعصاب لهستان به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن، کراکو، لهستان، ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴
Fedor-Krause-Medal
the German Society of Neurosurgery
April 2007

۲۸-Apr-2007.
(Fedor Krause) مدال فدور کراوزه
از طرف انجمن جراحی مغز و اعصاب آلمان، ۲۸ آوریل۲۰۰۷
Medal of honor of China
by the prime minister in the national day of china

Beijing, P. R. China, 1-Oct-2007.
مدال افتخار کشور چین از طرف نخست وزیر در روز ملی چین، پکن، ۱ اکتبر ۲۰۰۷
Gold Medal of the Neurosurgical Society of America
April 2010

at Pebble Beach, California, USA , 13-Apr-2010
Pebble Beachمدال طلای انجمن جراحی مغز و اعصاب آمریکا همزمان با شصت و سومین نشست سالانه انجمن در
Awarded with the Medal of Honor
the medical faculty of the Charles University
June 2012

Prague, Czech Republic, 13-jun-2012.
مدال افتخار دانشکده پزشکی دانشگاه چارلز، پراگ، جمهوری چک ، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲
Medal of Honor of Colombian Association of Neurosurgery
September 2012

for 50th anniversary of the Association, 07-Sep-2012,Colombia.
مدال افتخار انجمن جراحی اعصاب کلمبیا به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن، ۷ سپتامبر ۲۰۱۲، کلمبیا
Gold medal of scientific recognition
university of Messina: the president of Messina university

as a worldwide leader in neurosurgery and an outstanding scientist with the Gold Medal of recognition during an academic ceremony in Aula Magna of Universita Degli Studi di Messina, 03-April-2013, Messina, Italy.
.مدال طلای علمی از طرف دانشگاه مسینا:اهدای مدال طلای علمی از طرف رئیس دانشگاه مسینای ایتالیا طی مراسم دانشگاهی ویژه دانشگاه به پروفسور مجید سمیعی بعنوان دانشمندی برجسته و رهبری جهانی در جراحی مغز و اعصاب، ۳ آوریل ۲۰۱۳، مسینا، ایتالیا
the gold medal of honor
Spanish Neurosurgery Society
May 2013

Spain, 14 May 2013.
مدال طلای انجمن جراحی اعصاب اسپانیا،اسپانیا، ۲۴ می ۲۰۱۳
the gold medal
Columbian University

Antioquia, 15 May 2013
.کلمبیا، ۱۵ می ۲۰۱۳ Antioquia مدال طلای داشگاه
Chief medical authority of president of the United States during his visit to Germany
۱۹۸۷

مقام ارشد مسئول امور پزشکی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی بازدید وی از آلمان، ۱۹۸۷
Honored by university of Belgrade
October 1988

during the 65th anniversary of neurosurgery in Yugoslavia and the 50th anniversary of the clinic of neurosurgery, Belgrade, Yugoslavia , 31-Oct-1988.
تقدیر شده توسط دانشگاه بلگراد همزمان با شصت و پنجمین سالگرد جراحی مغز و اعصاب در یوگوسلاوی و پنجاهمین سالگرد کلینیک جراحی مغز و اعصاب، بلگراد، یوگوسلاوی، ۳۱ اکتبر ۱۹۸۸
Honorary Citizenship of the City Osario, Argentina
۱۹۹۴

.۱۹۹۴ شهروندی افتخاری شهر اوساریو، آرژانتین،
The only medical member
Board of Trustees of „EXPO 2000“ World’s Fair
۱۹۹۵

Hannover, Germany, 1995.
.هانوور، آلمان، EXPO 2000انتخاب بعنوان تنها عضو از گروه پزشکی در هیأت امنای نمایشگاه جهانی
Honored by International Skull Base society in 2nd International Skull Base Congress
June 1996

for his “foresight and leadership as president, 1992 – 1996, that prompted progress in the field of Skull Base Surgery.”San Diego, California, USA, 29-Jun-1996.
(International Skull Base society)تقدیر شده توسط انجمن بین المللی قاعده جمجه
در دومین کنگره بین المللی قاعده جمجمه برای “دیدگاه و رهبری انجمن بعنوان رئیس در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ که باعث ارتقاء کنگره در حیطه جراحی قاعده جمجمه گردیده است”، ساندیگو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا، ۲۹ ژوئن ۱۹۹۶
Award with nomination as Distinguished guest of the city of San Pedro Sula
October 1996

Honduras, 8-Oct-1996.
.هندوراس، ۸ اکتبر ۱۹۹۶ ،San Pedro Sulaجایزه ویژه بعنوان میهمان ویژه و افتخاری شهر
Honored by WFNS during the 11th international congress of neurological surgery
July 1997

Amsterdam, Holland , 6-Jul-1997.
طی یازدهمین کنگره بین المللی جراحی اعصاب ، آمستردام، هلند، ۶ جولای ۱۹۹۷ WFNS تقدیر شده توسط
Dedication of Elyseu Paglioli’s 100th birthday anniversary symposium by Porto Alegre University to Professor Madjid Samii

Porto Alegre, Brazil.
Elyseu Paglioli’s برگزاری سمپوزیوم صدمین سالگرد تولد
.برزیل ۱۹۹۷ ،Porto Alegre ،به افتخار پروفسور مجید سمیعی ،Porto Alegre توسط دانشگاه
Special honor by the Turkish Neurosurgical Society
May 1998

by the Turkish Neurosurgical Society during its 12th scientific meeting, Ankara, Turkey , 15-May-1998.
تقدیر ویژه توسط انجمن جراحی اعصاب ترکیه طی دوازدهمین مجمع علمی سالیانه انجمن، آنکارا، ترکیه، ۱۵ می ۱۹۹۸
Honored by Brazilian Neurosurgical Society

during the 12th Brazilian Neurosurgical Congress for 30 years of evolution in the Acoustic Nerve Tumor Surgery and in recognition for his friendship and support to the Brazilian Neurosurgical community, Rio de Janeiro, Brazil, 10-Sep-1998.
تقدیر شده توسط انجمن جراحی اعصاب برزیل طی دوازدهمین کنگره جراحی اعصاب برزیل برای ۳۰ سال تحول در جراحی تومور برای قدردانی از دوستی و حمایت از جامعه جراحی اعصاب برزیل (Acoustic Nerve)عصب شنوایی
Honored during the second annual meeting of Pan Arab Neurosurgical Society
October 1998

Sharm El Sheikh, Egypt October , 28-Oct-1998.
شرم الشیخ، مصر، ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸ (Pan Arab)قدردانی شده طی دومین مجمع سالانه جامعه جراحی اعصاب پان عرب
Honored by the Turkish Neurosurgical Society
May 1999

Istanbul, Turkey , 15-May-1999.
قدردانی شده توسط انجمن جراحی اعصاب ترکیه، استانبول، ترکیه، ۱۵ می ۱۹۹۹
Courtesy Professor in the Department of Neurological Surgery
University of Florida College of Medicine
۲۰۰۰

Gainesville, USA.
. ایالات متحده آمریکا، ۲۰۰۰ Gainesville،پروفسور افتخاری در دپارتمان جراحی اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه فلوریدا
Honored during the 3rd congress of Pan Arab Neurosurgical Society
October 2000

in recognition for his continuous support for Pan Arab Neurosurgical Society Beirut, Lebanon, 01 oct 2000.
در سپاس از حمایت مستمر ایشان از جامعه جراحی اعصاب پان عرب (Pan Arab) تقدیر شده طی سومین مجمع جامعه جراحی اعصاب ییروت ، لبنان، ۱ اکتبر ۲۰۰۰
Honored by International Neurobionik Foundation

for his generous personal commitment to the realization of the ultimate goal of “blind should see again, deaf should hear again, paralyzed should walk again”, ۲۳-Jan-2000.
(International Neurobionik Foundation)تقدیر شده توسط بنیاد بین المللی نوروبیونیکز
“برای تلاش فراوان جهت تحقق هدف عالی “نابینایان باید دوباره ببینند، ناشنوایان باید دوباره بشنوند، معلولین باید دوباره راه بروند
ژانویه ۲۰۰۰
Honored during the 70th anniversary of American Association of Neurological Surgeons
April 2001

Toronto, Canada, 21-Apr-2001.
(American Association of Neurological Surgeons) تقدیر شده طی مراسم هفتادمین سالگرد انجمن جراحان اعصاب آمریکا تورونتو، کانادا، ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
Inauguration of his statue in the public garden of the capital city of Guilan in Resht-Iran
۲۰۰۳

in acknowledgement of his lifelong achievements, 2003.
رونمایی مجسمه ایشان در پارک شهر رشت، گیلان، برای تقدیر از دستاوردهای ایشان در طول زندگی، ۲۰۰۳
In recognition of Professor Samii´s 25 years chairmanship of the Neurosurgical Clinic of Hannover
۲۰۰۳

the lecture hall of the hospital was dedicated to his name (Madjid Samii- Auditorium).
به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ریاست کلینیک جراحی اعصاب هانوور، سالن کنفرانس بیمارستان نورداشتات به نام ایشان “سالن نفرانس مجید سمیعی” نامگذاری شد
Foundation of an international neurosurgical society of former pupils and friends under the name of MASSIN
۲۰۰۳

(Madjid Samii Society of International Neurosurgeons e.V.), 25-Feb-2003.
(جامعه بین المللی جراحان اعصاب مجید سمیعی) MASSIN بنیانگزاری جامعه بین المللی جراحی اعصاب تحت نام
Honored by Chinese Journal of Minimally Invasive Neurosurgery
May 2004

for His contribution to the journal, 1-May-2004.
برای همکاری ایشان با ژورنال، ۱ می ۲۰۰۴ Chinese Journal of Minimally Invasive Neurosurgeryتقدیر شده توسط مجله
The first Honorary Ring of the City of Hannover (Garbsen)

for outstanding contribution to the fame of the city worldwide, 7-Sep-2004.
اهداء نخستین حلقه افتخار شهر هانوور (گاربسن) برای نقش برجسته ایشان درکسب شهرت جهانی برای شهر، ۷ سپتامبر ۲۰۰۴
Samii Skull Base Surgery Training Center
November 2004

In recognition of his worldwide contribution to the skull base surgery the new established skull base training center at the XuanWu University Hospital of the Capital Medical University in Beijing, China, was dedicated to him (Samii Skull Base Surgery Training Center), 25-Nov-2004.
جهت تقدیر ازنقش و خدمات ایشان در جراحی قاعده جمجمه در سطح جهانی، مرکزتازه تاسیس آموزش جراحی قاعده جمجمه در بیمارستان در پکن به نام ایشان نامگذاری گردید (مرکز آموزش جر…more
“Walk of Fame”, Hannover (Garbsen)

۲۴-Apr-2005.
ایجاد گذرگاه افتخاری پروفسور مجید سمیعی، هانوور (گاربسن)، ۲۴ آوریل ۲۰۰۵
Honorary Member of the Charity Society for School Constructions in Iran
۲۰۰۶

عضو افتخاری انجمن خیرین مدرسه ساز ایران، ۲۰۰۶
Honored by the president of Hacettepe University
March 2006

Ankara, Turkey, for his contribution to neurosurgery, 3-Mar-2006.
آنکارا، ترکیه، برای نقش وخدمات ایشان در رشته جراحی اعصاب، ۳ مارس ۲۰۰۶ Hacettepe تقدیر شده توسط رئیس دانشگاه
Honored by the Encyclopedia Iranica
۲۰۰۶

in recognition of his contribution to medical science, USA.
به پاس خدمات ایشان به علم پزشکی، ایالات متحده آمریکا، ۲۰۰۶ Encyclopedia Iranica قدردانی شده توسط
In recognition of Prof. Samii´s outstanding and valuable contribution to the education and development of Neurosurgery in Morocco and Africa
University of Rabat/Morocco (Mohammed V University- Souissi)
March 2007

during an international conference, 8-Mar-2007.
تقدیر از نقش و خدمات برجسته پروفسور سمیعی به آموزش و توسعه جراحی اعصاب در مراکش و آفریقا توسط دانشگاه
طی کنفرانس بین المللی ، ۸ مارس ۲۰۰۷ (Mohammed V University- Souissi)رباط مراکش
Honored in the 13th WFNS interim and 12th Asian Australasian Congress of Neurological Surgery (AACNS) meeting
November 2007

Nagoya, Japan with a special scientific session for his 70th years birthday anniversary, 18-Nov-2007. WFNS تقدیر شده در سیزدهمین نشست داخلی
دوازدهمین کنگره جراحی اعصاب آسیا اقیانوسیه در ناگویای ژاپن همراه با نشست علمی ویژه به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد ایشان،
نوامبر ۲۰۰۷
Celebration of professor Samii´s 30th year anniversary in Hannover
Lord Major of City of Hannover, Lower Saxony
December 2007

organized by Lord Major of City of Hannover, Lower Saxony and signing the “Golden Book” of Hannover, 15-Dec-2007.
رگزاری جشنی به مناسبت ۳۰ سال حضور ایشان در هانوور توسط شهردار هانوور، نیدرزاکسن، و امضای کتاب طلایی شهر هانوور،
.۱۵ دسامبر ۲۰۰۷
Foundation of Professor Samii International Health Institute

۲۰-Feb-2009.
بنیانگذاری بنیاد بین المللی سلامت پروفسور سمیعی ، ۲۰ فوریه ۲۰۰۹
Honored during the 11th International Facial Nerve Symposium
April 2009

for his outstanding contribution to the treatment of facial nerve disorders.Rome, Italy، ۲۵-Apr-2009.
تقدیر شده طی یازدهمین سمپوزیوم بین المللی عصب فاسیال در رم ایتالیا برای نقش و خدمات برجسته ایشان در درمان اختلالات عصب فاسیال، ۲۵ آوریل ۲۰۰۹
Honored by WFNS on the occasion of the 14th WFNS world congress of neurosurgery

“in appreciation of exceptional and distinguished service to the federation and dedication to the highest goals of the worldwide neurological surgery”, Boston, USA, 30-Aug-2009.
WFNS تقدیر شده توسط WFNS طی چهاردهمین کنگره
جهت قدردانی از خدمات بی نظیر و برجسته ایشان به فدراسیون و نقش و خدمات ایشان جهت تحقق عالی تریت اهداف جراحی اعصاب در سراسر جهان، بوستون، ایالات متحده آمریکا، ۳۰ آگوست ۲۰۰۹
Naming a high school in the capital city of Rasht after Professor Madjid Samii
۲۰۱۰

“Professor Samii’s High school”, Rasht, Iran.
نامگذاری دبیرستانی در شهر رشت به نام پروفسور مجید سمیعی “دبیرستان غیر دولتی پروفسور سمیعی”،رشت، ایران، ۲۰۱۰
Special 2-day National Conference of the Bangladesh Society of Neurosurgeons in honor of Prof. Madjid Samii

Dhaka, Bangladesh, 15-16 April 2011.
برگزاری کنفرانس ویژه ملی دو روزه توسط انجمن جراحان اعصاب بنگلادش به افتخار پروفسور مجید سمیعی، داکا، بنگلادش
.آوریل ۲۰۱۱
Nomination as Ambassador for Africa
the World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)
September 2011

WFNS انتصاب بعنوان سفیر ویژه آفریقا توسط
سپتامبر ۲۰۱۱
Inauguration of Professor Samii’s dedicated section in the National Museum of Medical Science History of Iran

Tehran 5 Oct 2012.
افتتاح غرفه ویژه پروفسور مجید سمیعی در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، تهران، ۵ اکتبر ۲۰۱۲
launching event for “Africa 100” project
former president of the Germany and sever
November 2012

with participation of former president of the Germany and several ambassadors of African countries and members of directory board of Volkswagen company , Car City, Wolfsburg, Germany, 2 Nov 2012.
مراسم افتتاح پروژه “آفریقا ۱۰۰” با شرکت رئیس جمهور پیشین آلمان و سفرای چندین کشور آفریقایی و اعضای هیات مدیره شرکت فولکس واگن آلمان، وولفسبورگ، آلمان ، ۲ نوامبر ۲۰۱۲
Inauguration of Professor Madjid Samii Stamp
by National Iranian Post Company

۲۷ Dec 2012.
رونمایی از تمبر ویژه پروفسور سمیعی توسط شرکت ملی پست ایران، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲
Inauguration ceremony for the naming of “Professor Madjid Samii boulevard”
December 2012

in the capital city of Rasht, Guilan, Iran, 28 Dec 2012.
مراسم ویژه نامگذاری “بولوار پروفسور سمیعی” در شهر رشت، ایران، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲
Cornerstone ceremony for the “Science and Knowledge Foundation of Professor Madjid Samii” at Guilan University of Medical Sciences campus
December 2012

Guilan, Iran, 28 Dec 2012.
مراسم آغاز ساخت “بنیاد علم و دانش پروفسور مجید سمیعی” در مجتمع دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت، ایران، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲
Honorary citizen of the capital city of Rash
December 2012

Guilan, Iran, 28 Dec 2012.
شهروند افتخاری شهر رشت، ایران، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲
Official visit to the Professor Madjid Samii high school
December 2012

Rasht, Iran, 28 Dec 2012.
بازدید رسمی از “دبیرستان پروفسور سمیعی” ، رشت، ایران، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲
Nomination as the “welfare ambassador”
June 2013

by the Welfare Organisation of Iran, Jan 2013.
انتخاب بعنوان “سفیر بهزیستی ” از طرف سازمان بهزیستی کشور، ژانویه ۲۰۱۳
“Neurosurgeon of the Year 2013” – “نورولوژیست سال ۲۰۱۳ ”
November 2013

“World Neurosurgery”, the official journal of WFNS has nominated Prof. Samii as “Neurosurgeon of the Year 2013” and dedicated the November issue to his life achievements, November 2013.
“World Neurosurgery”مجله رسمی
پروفسور سمیعی را به عنوان نورولوژیست سال ۲۰۱۳ معرفی کرده و نشریه نوامبر خود را
به دستاوردهای زندگی وی اختصاص داد

:: شبکه اینترفر

5/ 5٫00

افتضاحبدخوبعالیبی نظیر
(1 رای)

مطلب مفیدی بود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.