Tag Archives: آرام کردن کودک عصبانی

کودک عصبانی را با در آغوش گرفتن آرام کنید

کودک عصبانی را با در آغوش گرفتن آرام کنید یک متخصص اطفال گفت: هنگامی که کودک در حال خشم شدید است، مادر باید با استفاده از روش صحیح در آغوش گرفتن، به کاهش خشم و ...