Tag Archives: آواز کودک افغان

کلیپ زیبای یک خواننده کودک ۴ ساله

کلیپ زیبای یک خواننده کودک  ۴ ساله چند ماهیست در بسیاری از سایتها و البته رسانه های داخلی و خارجی ، فیلم این کودک به نمایش گذاشته می شود گفته می شود وی ۵ سال ...