Tag Archives: آکسفورد

کشف راز گریه کردن انسان

کشف راز گریه کردن انسان – دانشمندان اعلام کردند که پدیده گریه کردن که منحصر به انسان است وقتی شکل می گیرد که احساسات بر ما غلبه کرده است و پیش از زبان از آن ...