Tag Archives: اتومبیل رانی

قهرمان اسبق فرمول یک جهان درگذشت + عکس

اسطوره رشته اتومبیل رانی فرمول يک و قهرمان اسبق جهان درگذشت. جک برابام (Jack Brabham) راننده سابق استراليايي و دارنده ۳ عنوان قهرماني جهان در فرمول يک و تنها راننده اي که با اتومبيل ساخته ...

مایکل شوماخر در هجدهمین روز کما

مایکل شوماخر در هجدهمین روز کما در حالیکه مایکل شوماخر برای هجدهمین روز در کما به سر می برد، پزشکان آزمایش بر روی سر او را آغاز کردند. پزشکان سرانجام آزمایش‌های خود را بر روی ...