Tag Archives: استخدام بیمه

آخرین مهلت استخدام بیمه پاسارگاد سال ۹۲

آخرین مهلت استخدام بیمه پاسارگاد سال ۹۲ دعوت به همکاری بیمه پاسارگاد – شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یک نفر سرمایه انسانی کارآزموده و مجرب مورد نیاز خود جهت تصدی اداره کارگزینی شرکت در تهران ...