Tag Archives: اعتصاب بازیکنان پرسپولیس

دومین روز از اعتصاب پرسپولیسی ها “

دومین روز از اعتصاب پرسپولیسی ها “ بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس برای دومین روز متوالی تمرین نکردند. بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس برای دومین روز متوالی تمرین خود را به علت عدم دریافت مطالبات مالی برگزار ...