Tag Archives: اعتیاد

وجود ماده «مخدر کروکودیل» در ایران تکذیب شد

معتادان خواهند دید: کروکودیل (Krokodil Drugs) همچون خوره بدن را از درون ذره ذره نابود خواهد کرد به گزارش خبر اینترفر ؛ محمد حسین نجاتی گفت: وجود وحشتناک ترین ماده مخدر دنیا، در ایران تکذیب ...

مخدر اعتیاد آور جدید به نام “گل”

دکتر “علی احسان صالح” مدیر‌کل پزشکی قانونی همدان از شیوع ماده مخدر جدیدی به نام “گل” در بین جوانان خبر و به خانواده‌ها هشدار داد: جوانان این ماده را به هنگام تفریحات مصرف می‌کنند که ...