Tag Archives: باخت

پرسپولیس با ۱۷ بازی متوالی و بدون شکست

پرسپولیس ۱۷ بازی متوالی و بدون شکست پرسپولیس ۲۹۴ روز بدون شکست در آزادی – ۱۷ بازی متوالی بدون باخت تیم پرسپولیس طی ۱۷ بازی قبلی رسمی خود در آزادی در جریان بازی شکستی را ...