Tag Archives: بازی فکری

بازی فکری فلش mind Game با محیط گرافیکی جذاب

mind Game از مجموعه بازی های فکریست که می توانید با کمی دقت آن را پیش ببرید. این بازی حافظه یادآوری و حافظه دیداری شما را به چالش می کشد؛ ضمنا در پایان بازی می ...

بازی آنلاین و فکری شطرنج (chess)

شطرنج یک بازی فکری است و موجب تقویت حافظه می شود؛ در شطرنج زیر شما به صورت آنلاین با کامپیوتر رقابت می کنید. ابتدا رنگ مهره های خود را مشخص کنید تا بازی شروع شود. ...