Tag Archives: برنج

خرید توافقی برنج از شالیکاران شمال کشور

مقرر شد سازمان تعاون روستایی به خرید توافقی برنج از کشاورزان اقدام کند و شرکت بازرگانی دولتی نیز از عرضه برنج وارداتی در بازار خودداری و جلوگیری کند. نوبخت گفت: مقرر شده است سازمان تعاون ...

جمع آوری برنج های آلوده از بازارهای خراسان شمالی

جمع آوری برنج های آلوده از بازارهای خراسان شمالی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از جمع‌آوری دو تن برنج آلوده از مراکز عرضه و فروش استان خبر داد. نادر نیک پرست ؛  منطقه ...