Tag Archives: تشخیص هویت

هموطنان؛ در شناسایی این ۶ زائر حادثه منا همکاری کنید

روند درمان و شناسایی مجروحان ایرانی در بیمارستان های عربستان ادامه دارد ، این درحالیست که برخی از مجروحین هویتشان هنوز شناسایی نشده اند و تعداد ۲۴۶ نفر هنوز مفقود هستند. به گزارش خبر اینترفر ...