Tag Archives: ثبت احوال

شناسایی ” شهروندان ایرانی ” به زودی با اثر انگشت

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: در آینده‌ای نه چندان دور، کلیه شهروندان ایرانی با استفاده از اثر انگشت از طریق یونیک شناسایی خواهند شد. محمد ناظمی اردکانی، پیش از ظهر امروز در بازدید از ثبت ...

هزینه تعویض شناسنامه ۱۰ هزار تومان

هزینه تعویض شناسنامه ۱۰ هزار تومان مدیر کل ثبت احوال استان تهران با اشاره به شرایط تعویض شناسنامه، گفت: هزینه تعویض شناسنامه ۱۰ هزار تومان و هزینه دریافت شناسنامه المثنی اول ۲۰ هزار تومان است. ...