Tag Archives: جت

دانشگاه واشنگتن: تولید سوخت جت با استفاده از قارچ

دانشگاه واشنگتن موفق به شیوه‌ای برای تولید سوخت جت از گونه ای قارچ شد دانشمندان دانشگاه ایالتی واشنگتن شیوه‌ای را برای تولید سوخت جت از گونه ای قارچ سیاه‌رنگ موجود در برگ‌های در حال فرسایش، ...

لحظه شکسته شدن دیوار صوتی

لحظه شکسته شدن دیوار صوتی – در این نما، یک فروند جنگنده اف-۲۲ رپتر را در حال عبور از سرعت صوت و شکستن دیوار صوتی می‌بینید. در این وضعیت، تنش‌های شدیدی به بدنه هواپیما وارد ...