Tag Archives: جراحی اشکان دژاگه

دژاگه امروز از بیمارستان مرخص شد.

فوتبال ملی – دژاگه امروز از بیمارستان مرخص شد. مرخص شدن دژاگه از بیمارستان/ اشکان تا سه هفته نمی تواند راه برود اشکان دژاگه که شب گذشته پایش را به تیغ جراحان سپرده بود از ...