Tag Archives: جو نامساعد

فرود اضطراری هواپیمای تهران – مشهد در زاهدان

فرود اضطراری پرواز تهران-مشهد در فرودگاه زاهدان به دلیل شرایط نامساعد جوی و افزایش گرد و غبار در منطقه سیستان پرواز تهران – زابل مجبور به فرود در فرودگاه بین المللی زاهدان شد. پرواز شماره ...