Tag Archives: جیمز کامرون

فیلم ترمیناتور ۵ در راه است

فیلم ترمیناتور ۵ در راه است ترمیناتور به تلویزیون بر می‌گردد – رسانه های آمریکایی از بازگشت سری ترمیناتور به تلویزیون خبر دادند. تا چند سال پیش فرمت فیلم های ترمیناتور به صورت سینمایی نبود. ...