Tag Archives: حس بینایی

خوب به این عکس نگاه کنید ، آیا متحرک است؟

خوب به این عکس نگاه کنید ، آیا متحرک است؟ آنالیز و تفکیک رنگ ها بر اساس چیدمانی که دارند به گونه ای است که سلولهای بینایی نمی توانند فرمان درستی را به مغز بدهند ...