Tag Archives: خانواده تک والد

پدرانی که دختر دارند بدانند

پدرانی که دختر دارند بدانند به جرات می توان گفت که همه مردها آرزو دارند روزی پدر شوند. دختر یا پسر بودن فرزند به واقع برای پدر و مادر تفاوتی ندارد. اما معمولا می شنویم ...