Tag Archives: خلیج عدن

عدن / نزدیک شدن ناوهای فرانسه و آمریکا به ناوشکن البرز

خلیج عدن ؛ ناوگروه‌های آمریکا و فرانسه پس از دریافت هشدار جدی ناوگروه نیروی دریایی کشورمان مسیر خود را تغییر دادند. سی و چهارمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش در حال گذر از ۳۰ مایلی بندر ...

نجات نفتکش ایرانی از چنگ دزدان دریایی

نجات نفتکش ایرانی از چنگ دزدان دریایی تیم اسکورت و عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش ضمن حضور مستمر در خلیج عدن به کرات با دزدان دریایی درگیری مستقیم داشته و در هیچ کدام از این ...