Tag Archives: داستان

داستان/ یک روز با درد و دل دخترانه، بیچاره پسرها

بهترین مکان برای تهیه گزارش روز دختران خانه همسایه ماست نه بخاطر اینکه همسایه ما سه دختر ۲۳،۲۱ و ۱۶ ساله دارد بلکه بخاطر اینکه طبقه بالای خانه اش رابه پنج دختردانشجو اجاره داده و ...

ما چقدر زود باور هستیم

ما چقدر زود باور هستیم دانشجویی که سال آخر دانشگاه را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت. او در پروژه خود از ۵۰ نفر خواسته بود تا ...

داستان هوش مهندسی

هوش مهندسی یک برنامه‌نویس و یک مهندس در یک مسافرت طولانى هوائى کنار یکدیگر در هواپیما نشسته بودند. برنامه‌نویس رو به مهندس کرد و گفت: مایلى با همدیگر بازى کنیم؟ مهندس که می‌خواست استراحت کند ...