Tag Archives: دانشگاه پزشکی اراک؛ استخدام حسابدار

استخدام حسابدار دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

استخدام حسابدار در دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش استان حسابدار استخدام می‌کند. این دانشگاه برای تامین نیروی ...