Tag Archives: دختر علی کریمی

جدیدترین عکس از «هیما» دختر علی کریمی

جدیدترین عکس از «هیما» دختر علی کریمی علی کریمی عکسی از دختر خود منتشر کرده است. به گزارش خبر اینترفر؛ علی کریمی که نام هیما را برای دختر خود انتخاب کرده، دیروز عکسی از او ...

عکس «دختر علی کریمی» در لباس یکدست آبی !

دختر یکدست آبی پوش علی کریمی در میان قرمز پوشان به گزارش خبر اینترفر ؛ علی کریمی در دیدار خیریه ای که برگزار شد دخترش را هم همراه خود برده بود! همبازیان کریمی حسابی از ...

عکس دختر تازه به دنیا آمده علی کریمی”

دختر علی کریمی در اینستاگرام علی کریمی علی کریمی چند روز پیش دختر دار شد و امروز عکس دختر تازه متولد شده اش را در اینستاگرام شخصی اش منتشر کرد. کریمی که پیش از این ...