Tag Archives: دیپلم افتخار

سانسور اختتامیه جشنواره فیلم فجر در تلویزیون

سانسور اختتامیه جشنواره فیلم فجر در تلویزیون تلویزیون هنگام پخش مستقیم مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، هنگامی که یکی از برگزیدگان روی جایگاه از فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» نام برد، پخش مستقیم این مراسم را قطع ...

سخن برگزیدگان جشنواره‌ی فیلم فجر

سخن برگزیدگان جشنواره‌ی فیلم فجر برخی برگزیدگان بخش «سودای سیمرغ» جشنواره‌ی فیلم فجر پس از دریافت جوایزشان سخنانی را مطرح کردند. جوایز این بخش را یکی از داوران به همراه یکی از بازیگران چهره به ...