Tag Archives: روشهای درست کردن سبزه

مدلهای مختلف درست کردن سبزه نوروز

۱- برای سبز کردن سبزه، گندم ، جو ، ماش و عدس هر کدام را که خواستیم خیس کرده یکی دوشب . چند بار آبش را عوض می کنیم تا ترش نشود بعد از اینکه ...