Tag Archives: رکورد زدن

رکورد زنی شنای آسیا؛ “ساینا آتشین” دختر بچه ۱۰ ساله

تصاویری از رکورد زدن دختر بچه ۱۰ ساله گیلانی (ساینا آتشین) ساینا آتشین شناگر ۱۰ ساله گیلانی به عنوان نخستین دختر ایرانی یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۰ کیلومتر و۲۰۰ متر در دریای خزر در محدوده سنگاچین ...

بازی فلش فنجان چای با رکورد جهانی

بازی فلش فنجان چای با رکورد جهانی – شما باید فنجان ها را طوری روی هم قرار دهید تا نیفتند در حین چیدن فنجانها روی هم ، امتیازاتی به عنوان جایزه به شما داده می ...