Tag Archives: زمین

وجود اقیانوس در مرکز زمین! + عکس

دانشمند دانشگاه آلبرتا و همکارانش نخستین نمونه زمینی از نوعی جواهر غنی از آبی را یافته‌اند که شواهد جدیدی درباره وجود مخازن بزرگ آب در اعماق زمین در اختیار می‌گذارد. تیمی بین‌المللی از دانشمندان به ...

کشف سیاره غول پیکری که ۲۵۰۰ برابر زمین است

کشف سیاره غول پیکری که ۲۵۰۰ برابر زمین است تیمی بین‌المللی از ستاره‌شناسان موفق به کشف سیاره‌ای عظیمی شده‌اند که اندازه آن دو هزار و ۵۰۰ برابر زمین و هشت برابر مشتری است. این شیء ...