Tag Archives: سن رانندگی

در تصادفات جاده ای مرگ زنان جوان بیشتر از مردان

اداره ملی ایمنی جاده ای ایالات متحده اعلام کرده است در تصادفات رانندگی با شرایط یکسان، زنان جوان بیش از مردان در معرض خطر مرگ قرار دارند. این سازمان , گزارشی ۳۴۹ صفحه ای ارائه ...