Tag Archives: سیاه قلم

پرتره کودک به روش سیاه قلم

ابزار مورد استفاده  برای سیاه قلم – نوعی کاغذ طراحی ضخیم با رنگ اکر (کاهی) هست که زیاد استفاده میشود – مداد کنته خشک  ترجیحا آلمانی – پودر و براده مداد کنته که میتوان با تراش ...