Tag Archives: شهرام ناظری

جنجال و اسلحه کشی در کنسرت شهرام ناظری !

خبرهایی از کرمانشاه و فردی وابسته به تیم اجرایی کنسرت ناظری اسلحه کشید؟ به گزارش خبر اینترفر ؛ تور کنسرت «ناگفته» اثر حافظ ناظری و با حضور شهرام ناظری در حالی در کرمانشاه برگزار شد ...

کنسرت شهرام ناظری” در روزهای ۹ و ۱۰ مردادماه

کنسرت شهرام ناظری درروزهای نهم و دهم مردادماه با همراهی گروه فردوسی در ورزشگاه شش هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار می شود. استاد ناظری که در ماه های گذشته اجراهایی را در تهران و سایر ...