Tag Archives: شو لباس

شو زنده مد و لباس در ایران / صدور مجوز ژورنال مد

ترویج پوشش با اجرای شو زنده مد و لباس در ایران در شرایطی که دغدغه‌های جدی درحوزه حجاب در چند وقت اخیر توسط مردم و مسئولان به شکل‌های مختلف مطرح شده است، کارگروه ساماندهی مد ...