Tag Archives: شکست امریکا

ماجرای طبس سال ۱۳۵۹ چه بود و چه گذشت

ماجرای طبس سال ۱۳۵۹ چه بود و چه گذشت – تسخیر لانه ی جاسوسی امریكا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و به اسارت گرفتن ۵۳ نفر امریكایی در ۱۳ آبان كه به تعبیر حضرت ...