Tag Archives: علائم BCC سرطان پوست

آمار بالای شیوع سرطان پوست BCC در ایران

فرهنگ استفاده از ضدآفتاب‌ ها در جلوگیری از بروز سرطان پوست بسیار مؤثر است ولی اثرات دیررس عدم استفاده از ضدآفتاب در گذشته، آمار مبتلایان در حال حاضر را بالا نشان می‌دهد. آفتاب مستقیم و ...