Tag Archives: عکس زیبا

عکسی زیبا از “امین اقدس” سوگلی ناصرالدین شاه

عکسی جالب و زیبا از سوگلی ناصر الدین شاه در کنار اسب سلطنتی امین اقدس همسر محبوب و مورد علاقه ناصرالدین شاه بود، از میان همسران شاهان آنکه از همه محبوب تر نزد شاه بود ...