Tag Archives: عکس کودک

حتما عکس یک کودک را در کیف پول خود بگذارید!

روانشناسان با انجام آزمایشی جالب توجه دریافتند کیفهایی که عکس یک کودک در آن قرار گرفته باشد پس از مفقود شدن به سرعت توسط افراد یابنده به صاحبان اصلی باز می گردند. دانشمندان و روانکاوان ...