Tag Archives: غزه در خون

کمک مسلمانان روسیه به غزه

این روزها می توان شعارها و فراخوان هایی مانند « جمع آوری فوری پول برای فلسطینی ها!» « غزه! ما با توایم!» را در سایت های اداره روحانی مسلمانان و بنیاد خیریه اسلامی روسیه مشاهده ...