Tag Archives: فصل پاییز

ایلام؛ بارش برف پاییزی در آستانه شب یلدا

ایلام؛ بارش برف پاییزی در آستانه شب یلدا طبیعت ایلام لباس سفید پوشید – طبیعت ایلام در حالی که کمتر از دو روز به فصل پاییز مانده لباس سفید پوشید. بارش برف پاییزی در آستانه ...