Tag Archives: فضانورد

فضانوردان از بوی ماه می گویند !

تمامی ماهنوردانی که پا بر روی سطح ماه گذاشته‌اند، معتقدند این قمر بوی خاصی می‌دهد. دهه‌ها پس از فرود خدمه آپولو بر روی ماه، ماهنوردان و دانشمندان علوم ماه هنوز هم به دنبال کشف ماهیت ...

ماموریت فضانوردان چینی به پایان رسید

ماموریت فضانوردان چینی به پایان رسید سه فضانورد چینی که چند روز پیش سفر خود را به هدف استقرار ایستگاه فضایی جدید آغاز کرده بودند، عملیات خود را با موفقیت به پایان رساندند. سه فضانورد ...