Tag Archives: فضاپیما

ماموریت فضانوردان چینی به پایان رسید

ماموریت فضانوردان چینی به پایان رسید سه فضانورد چینی که چند روز پیش سفر خود را به هدف استقرار ایستگاه فضایی جدید آغاز کرده بودند، عملیات خود را با موفقیت به پایان رساندند. سه فضانورد ...