Tag Archives: فعالیت فضایی

توالت فضایی چه شکلی است؟

توالت فضایی چه شکلی است؟ تاکنون فکر کرده‌اید فضانوردان برای قضای حاجت چه کار باید بکنند؟ در ایستگاه فضایی بین‌المللی این کار خیلی سخت نیست، ولی روش روس‌ها در کپسول فضایی سایوز بسیار عجیب است. ...