Tag Archives: فلش مموری

ارتقاء رم کامپیوترتان به کمک فلش مموری

هر چه فضای ذخیره رم سیستم بیشتر باشد مطمئنا عملکرد بهتری در اجرای برنامه ها ، سرعت ویندوز و بازیها خواهید داشت ؛ پس داشتن رم با فضای بیشتر یک فاکتور اساسیت؛ در این آموزش ...