Tag Archives: فیس‌بوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی‌دانم/ در فیس‌بوک عضو هستم

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/ عضو فیس‌بوک هستم

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/ عضو فیس‌بوک هستم فیس‌بوک جزو مصادیق مجرمانه نیست، من عضو فیس‌بوک هستم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود ...