Tag Archives: لئو بولین

عکس های خارق العاده را حدس بزنید

عکس های خارق العاده را حدس بزنید این چیست؟  این عکس (تصویر اول) بخشی از نوشیدنی‌های گازدار و خوشمزه است؛ که اثر بری ماکاریو است. وی برای رسیدن به چنین تصویری، چندین نوشیدنی گازدار را ...