Tag Archives: ماهیچه سابکلاویوس

۱۳ عضو که نیازی به آنها نداریم

۱۳ عضو که نیازی به آنها نداریم – ۱۳ عضو در انسان که کاربرد اولیه خود را از دست دادند، البته خدا هیچ چیزی را بی حکمت خلق نکرده .. ۱-ماهیچه سابکلاویوس: ماهیچه کوچکی است ...