Tag Archives: معلول

طرحی برای خانه دار کردن خانواده های دارای ۲ معلول

نشست کارگاهی مشترک کمیته راهبری مرکز و استان‌های منطقه دو کشور به منظور بررسی طرح خانه‌دار کردن خانواده‌های دارای حداقل دو معلول شهری و روستایی به میزبانی اصفهان برگزار شد. به گزارش خبر اینترفر ؛ ...